கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட சக்தி

கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட சக்தி

குவாசார் எனப்படுவது தொலைவில் இருக்கும் விண்மீன் பேரடைகளின் மிகப் பிரகாசமான மையப்பகுதி எனலாம். இதன் மையத்தில் பெரும் திணிவுக் கருந்துளை ஒன்று இருப்பதுடன், இதனைச் சுற்றி தூசு/வாயுவால் உருவான தகடு போன்ற அமைப்பும் காணப்படும். கருந்துளைக்குள் விழும் தூசு/வாயு மிகப்பிரகாசமான ஒளிர்வை வெளியிடும்.
படவுதவி: NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello

வானில் ஒரு வடிவியல் புதிர்

கோள்களின் பிறப்பிடத்தின் வடிவியலைப் பற்றி படிப்பதன் மூலம் வேறுபட்ட சூழ்நிலைகளில் எப்படி கோள்கள் உருவாகின்றன என்று விண்ணியலாளர்களால் அறிந்துகொள்ள முடியும்.
சிறிய அரக்கனும் பெரிய மர்மமும்

சிறிய அரக்கனும் பெரிய மர்மமும்

மத்திம-திணிவுக் கருந்துளைகள் என அழைக்கப்படும் கருந்துளைகள் இருப்பதற்கான ஆதாரத்தை NASA/EAS வின் ஹபிள் விண்வெளித் தொலைநோக்கி கண்டறிந்துள்ளது.
தூசைக் கவ்வும் விண்மீன்கள்

தூசைக் கவ்வும் விண்மீன்கள்

கேக் செய்யும்போது மா, சீனி போன்றவை சுவையான கேக் உருவாக்க முக்கியமான சேர்மானங்களாகும். அதேபோல விண்வெளியிலும் பிரபஞ்ச தூசு விண்மீன்கள் உருவாக முக்கிய சேர்மானமாகும்.
இரும்புத் தணலென பெய்யும் மழை

இரும்புத் தணலென பெய்யும் மழை

சில கோடை கால மாதங்களில் நாம் வெப்பம் அதிகமாக இருக்கிறது என்று குறைபட்டுக்கொள்வதுண்டு. உலோகமே உருகிவிடும் அளவிற்கு நாளாந்த வெப்பநிலை கொண்ட கோள் ஒன்றில் வாழ்வதைப் பற்றி உங்களால் கற்பனை செய்யமுடியுமா?