விண்மீன்களின் நாட்டியம்

விண்மீன்களின் நாட்டியம்

ரேடியோ தொலைநோக்கி மூலம் பெறப்பட்ட தரவுகளைக் கொண்டு அசையும் அனிமேஷன் படங்களை உருவாக்கி ஆய்வு செய்வது விண்ணியலில் பல புதிய பக்கங்களை திறக்கும் என குறித்த ஆய்வின் மூத்த விஞ்ஞானி டக்கானோரி இச்சிக்கவா கருதுகிறார்.
பெரும் அரக்கர்களின் மோதல்

பெரும் அரக்கர்களின் மோதல்

DECam ஒரு கணக்கெடுப்பு கருவியாக கருதப்படுகிறது. அதாவது இதைப் பயன்படுத்தி இரவு வானின் பெரும் பகுதியை படமெடுக்கமுடியும். எனவே ஆய்வாளர்களால் பிரபஞ்சத்தின் பெரும் கட்டமைப்புகளை இந்தப் படங்களில் இருந்து கண்டறிந்து படிக்கமுடியும்.
விசித்திரமான பிறவிண்மீன் தொகுதியின் பாறைகள்

விசித்திரமான பிறவிண்மீன் தொகுதியின் பாறைகள்

சூரியனைப் போன்றே வேறு விண்மீன்களை சுற்றிவரும் பல கோள்களை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ஆனால் எப்படியான பொருட்களால் இந்தக் கோள்கள் உருவாகியிருகின்றன என்பதைக் கண்டறிவது இன்றுவரை சவாலான விடையமாகத்தான் இருக்கிறது.