குவாண்டம் சைஸில் ஒழிந்திருக்கும் மேலதிக பரிமாணங்கள்

நமது பிரபஞ்சத்தில் நாமறிந்து மூன்று இடம் சார்ந்த பரிமாணங்கள் உண்டு – நீளம், அகலம், உயரம் என்று எம்மால் ஒரு இடத்தில் இருந்துகொண்டு அவதானிக்கலாம் இல்லையா? அடுத்ததாக நேரத்தையும் ஒரு பரிமாணமாக இயற்பியல்...

நாசாவின் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கியின் நிறுவுகை மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்படுகிறது

மனித இனம் உருவாக்கிய தொலைநோக்கிகளிலேயே தொழில்நுட்ப ரீதியாக மிகச்சிக்கலானதும் உயர் திறன் வாய்ந்ததுமான ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி தற்போது அதி தீவிரமான சோதனைக் கட்டத்தில் உள்ளது. 2019 இல் விண்ணுக்கு ஏவப்பட இருந்த ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கியின் புறப்படுகை தற்போது மே, 2020 வரைக்கும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

பூமியை நோக்கி பாயும் சீன விண்வெளி நிலையம் – Tiangong-1

இன்னும் ஒரு வார காலத்தினும் சீனாவின் முதலாவது விண்வெளி நிலையமான Taingong-1 பூமியில் விழுந்துவிடும் என்று ஐரோப்பிய விண்வெளி நிலையத்தைச் (ESA) சேர்ந்த சிதைவுச் சுற்றுகை வல்லுனர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். ஆனாலும் மிகத் துல்லியமாக எப்போது, எங்கே இது விழும் என்று கணிப்பிட முடியவில்லை.

மில்லியன் சூரியன்களின் ஒளி

நம் கண்களால் சுப்பர் சக்திவாய்ந்த எக்ஸ் கதிர்களை பார்க்ககூடியவாறு இருந்தால் எமது வாழ்க்கை சற்றே விசித்திரமாக இருக்கும். நண்பர்களைப் பார்க்கும் போது அவர்களது உடலில் உள்ள எலும்புகளையும் எம்மால் பார்க்கவேண்டி இருந்திருக்கும்!

“பெருந்திணிவு” என்பது எவ்வளவு பெரியது?

நாம் அடிக்கடி இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் பொருட்கள் எவ்வளவு பெரியவை அல்லது பெருந்திணிவானது என்று பேசுகிறோம், ஆனால் இந்தப் பெரும்திணிவு என்று கருதுவது எவ்வளவு பெரியது? பொதுவாகவே நாம் பெருந்திணிவு என்று கூறும் போது...

ஸ்டாருடன் நடனம்

யாரும் எதிர்பாராத இடத்தில் ஸ்டாருடன் நடனமாட புதிய போட்டியாளரை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் – ஆழ்விண்வெளி! ஆயிரக்கணக்கான விண்மீன்கள் நிறைந்துள்ள விண்மீன் கொத்தொன்றில் ஒன்றுமட்டும் தனிப்பட்டு தெரிகிறது. இது விண்வெளியில் முன்னாலும் பின்னாலும் சென்றுவருவதுபோல இருப்பது...

வால்வெள்ளிப் புயலினுள்ளே

வால்வெள்ளிகள் சிலவேளைகளில் “அழுக்கான பனிக்கட்டிகள்” எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. அதற்குக் காரணம் அவை பனியாலும், தூசுகளாலும் உருவாகியிருப்பதுதான். இவை சூரியனுக்கு அண்மையில் பயணிக்கும் போது வெப்பத்தால் பனி கரைந்து விண்வெளியில் ஆவியாகிறது, அவ்வேளையில் அந்த நீராவியுடன் தூசுகளும் சேர்ந்தே விண்வெளியில் சிதறுகின்றன.

பூமியைப் போலவே கடல் கட்டமைப்பைக் கொண்ட சனியின் டைட்டான்

பூமியில் இருக்கும் சமுத்திரங்கள் நிலமட்டத்தில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தில் இருக்கிறது. நாம் இந்த மட்டத்தை சராசரி கடல் மட்டம் என அழைக்கிறோம். நாசாவின் காசினி விண்கலத்தில் இருந்து கிடைக்கபெற்ற தரவுகளைக் கொண்டு...

ரேடியோவின் சத்தத்தைக் கூட்டும் கருந்துளைகள்

ரேடியோ ஒலியை அதிகரிக்க விண்ணியலாளர்கள் ஒரு புதிய முறையைக் கண்டுபிடித்துவிட்டனர். ரேடியோவின் வால்யும் பட்டனை திருகுவதல்ல, பெரும் திணிவுக் கருந்துளையைத் திருகுவதுதான் அந்த முறை! நாம் ரேடியோவில் கேட்கும் பாடல்கள் ரேடியோவின் ஸ்பீக்கரில் இருந்து...

யுரோப்பா: உயிரைத்தேடி ஒரு பயணம்

பூமியில் இருந்து விண்வெளியை நோக்கி ஒரு கல்லை எறிந்தால் கடலில்லாத கோளில் அது விழுவதற்கான சாத்தியக்கூறு மிக மிகக்குறைவு என காமடியாகக் கூறுமளவிற்கு கடந்த தசாப்தத்தில் கோள்களைப் பற்றியும், துணைக்கோள்களைப் பற்றியும் நாம்...