பிரபஞ்ச மோதல்கள்

பிரபஞ்ச மோதல்கள்

பிரபஞ்சத்தின் அளப்பரிய அளவு காரணமாக விண்வெளியில் பொருட்கள் மோதுவது என்பது அரிதான விடையம் தான். அதிலும் அரிது இப்படியான மோதலின் சுவடுகளை கண்டறிதல். அதனைதான் விண்ணியலாளர்கள் குழு ஒன்று கண்டறிந்துள்ளது!
கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட சக்தி

கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட சக்தி

குவாசார் எனப்படுவது தொலைவில் இருக்கும் விண்மீன் பேரடைகளின் மிகப் பிரகாசமான மையப்பகுதி எனலாம். இதன் மையத்தில் பெரும் திணிவுக் கருந்துளை ஒன்று இருப்பதுடன், இதனைச் சுற்றி தூசு/வாயுவால் உருவான தகடு போன்ற அமைப்பும் காணப்படும். கருந்துளைக்குள் விழும் தூசு/வாயு மிகப்பிரகாசமான ஒளிர்வை வெளியிடும்.
படவுதவி: NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello

வானில் ஒரு வடிவியல் புதிர்

கோள்களின் பிறப்பிடத்தின் வடிவியலைப் பற்றி படிப்பதன் மூலம் வேறுபட்ட சூழ்நிலைகளில் எப்படி கோள்கள் உருவாகின்றன என்று விண்ணியலாளர்களால் அறிந்துகொள்ள முடியும்.
சிறிய அரக்கனும் பெரிய மர்மமும்

சிறிய அரக்கனும் பெரிய மர்மமும்

மத்திம-திணிவுக் கருந்துளைகள் என அழைக்கப்படும் கருந்துளைகள் இருப்பதற்கான ஆதாரத்தை NASA/EAS வின் ஹபிள் விண்வெளித் தொலைநோக்கி கண்டறிந்துள்ளது.
தூசைக் கவ்வும் விண்மீன்கள்

தூசைக் கவ்வும் விண்மீன்கள்

கேக் செய்யும்போது மா, சீனி போன்றவை சுவையான கேக் உருவாக்க முக்கியமான சேர்மானங்களாகும். அதேபோல விண்வெளியிலும் பிரபஞ்ச தூசு விண்மீன்கள் உருவாக முக்கிய சேர்மானமாகும்.
இரும்புத் தணலென பெய்யும் மழை

இரும்புத் தணலென பெய்யும் மழை

சில கோடை கால மாதங்களில் நாம் வெப்பம் அதிகமாக இருக்கிறது என்று குறைபட்டுக்கொள்வதுண்டு. உலோகமே உருகிவிடும் அளவிற்கு நாளாந்த வெப்பநிலை கொண்ட கோள் ஒன்றில் வாழ்வதைப் பற்றி உங்களால் கற்பனை செய்யமுடியுமா?
கோழைப்பூசனமும் பிரபஞ்சமும்

கோழைப்பூசனமும் பிரபஞ்சமும்

இந்தப் பிரபஞ்சத்திலும் ஈர்ப்புவிசை சிக்கலான சிலந்தி வலை போன்ற கட்டமைப்பை உருவாக்கி விண்மீன் பேரடைகளையும், பேரடைக் கொத்துகளையும் ஒன்றாக பிணைத்து பல நூறு மில்லியன் ஒளியாண்டுகள் நீளமான கடபுலனாகா பாலங்களை உருவாக்கியுள்ளது.
படவுதவி: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), NASA/ESA Hubble Space Telescope, Fujimoto et al.

பிரபஞ்ச மாசுபாடு

இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் அனைத்து கார்பனும் விண்மீன்களின் உள்ளேதான் உருவாக்கப்பட்டன. நாம் வாழும் இந்தப் பூமியில் கார்பன் இன்றியமையாதது. வளிமண்டல காபனீர் ஆக்சைட் தொடக்கம் நாம் உண்ணும் மரக்கறி வரை கார்பன் மூலம் கட்டியமைத்த சாம்ராஜ்யமே. நம் உடலிலும் ஐந்தில் ஒரு பங்கு கார்பனால் உருவானதுதான்!
ஒரு மென்மையான அரக்கன்

ஒரு மென்மையான அரக்கன்

பூமியில் நாம் நிர்மானிக்கக்கூடிய கட்டமைப்புகளுடன் ஒப்பிடும் போது விண்வெளியில் இருக்கும் பெரும்பாலான பொருட்கள் அளவில் மிகப் பெரியவை. அவற்றில் சிலவற்றின்…