இயற்கையின் காதல்

இயற்கையின் காதல்

உனக்காக காத்திருக்கிறேன் என் அன்பே பற்பல குளிர்காலங்களும், எண்ணிலடங்கா கோடைகளும் நீண்ட நாட்களாக... எதிர்காலத்தின் விளிம்பிலே... நாட்களும் கடந்துவிட்டன... நேரமும்…