வேற்றுக்கிரக நாகரீகங்கள் ―  மின்னூல்

வேற்றுக்கிரக நாகரீகங்கள் ― மின்னூல்

டாக்டர் மிச்சியோ காகுவின் கட்டுரை, “The Physics of Extraterrestrial Civilizations” இன் தமிழாக்கம். சில புதிய விடயங்களையும் சேர்த்து…