அறிவியல் புனைக்கதை

ஒரு காதல், ஒரு கவிதை, ஒரு கதை

நீ போகுமிடமெல்லாம் நானும் வருவேன்புள்ளிமானாய் உன்னையே வட்டமிட்டுஉனக்குள்  என்னையே புதைத்துக்கொள்வேன்உன் வாழ்க்கையே என் உயிர் கண்மணியே அழகான தென்றல் மெல்லிதாக