மட்டக்களப்பு வாவியின் அழகு

மட்டக்களப்பின் வாவி ஒரு அழகியல் பொக்கிஷம், சூரிய உதயத்தின்போதும், சூரியன் மறையும்போதும் எடுத்த சில புகைப்படங்கள் உங்களின் பார்வைக்கு.

படத்தை கிளிக் செய்வதன் மூலம் பெரிதாக பார்க்கலாம்.

படங்கள்: சிறி சரவணா