மட்டக்களப்பினை பொறுத்தவரை சுனாமி என்றதும் அடுத்து ஞாபகம் வருவது நாவலடிப் பிரதேசம் தான். இப்போது அந்த இடத்தில் இருந்து சில புகைப்படங்கள்.

படங்கள் : அமர்நாத்

Previous articleகருந்துளைகள் 04 – விண்மீன்களின் பிறப்பு
Next articleசூறாவளி: ஏன், எதற்கு, எப்படி!