முகப்பு புகைப்படங்கள் சுனாமியின் தடம் கண்டு 10 வருடங்களின் பின் நாவலடி

சுனாமியின் தடம் கண்டு 10 வருடங்களின் பின் நாவலடி

171
0

மட்டக்களப்பினை பொறுத்தவரை சுனாமி என்றதும் அடுத்து ஞாபகம் வருவது நாவலடிப் பிரதேசம் தான். இப்போது அந்த இடத்தில் இருந்து சில புகைப்படங்கள்.

படங்கள் : அமர்நாத்